Tethys - potápění v pohodě - Největší zóna na světě s úplným zákazem rybaření byla vyhlášena v oblasti Velkého bariérového reefu

Tethys - zajímavosti a články


 

 Největší zóna na světě s úplným zákazem rybaření byla vyhlášena v oblasti Velkého bariérového reefuNejvětší zóna na světě s úplným zákazem rybaření byla vyhlášena v oblasti Velkého bariérového reefu (dále GBR Great Barrier Reef)

15.6.2004, zdroj: National Geographic Channel

oficiální stránka NP GBR je zde: www.gbrmpa.gov.au/

GBR je největší živý organismus planety, kolosální kolonie korálových polypů vyměšujících vápenec se rozpíná do délky 2 300 km podél východního australského pobřeží. Národní park chránící oceán okolo GBR dosahuje rozlohy 334 000 km2, což je zhruba velikost Japonska.

GBR je domovem tisíců druhů ryb, územím kde se rodí velryby, mořští ptáci a želvy i oblíbeným hřištěm dovádících delfínů.

1. července 2004 vejde v platnost monumentální nová legislativa, která zakáže veškeré využívání všech zdrojů v oblasti cca jedné třetiny parku GBR. Vznikne tak největší chráněná plocha oceánu na světě.

Tradičně, až do současnosti, byla většina mořského parku otevřena komerčním rybářům, včetně traulerových lodí, které vlečou sítě po dně oceánu a ničí vše v jejich cestě.

„Mnoho lidí se domnívalo, že GBR je již plně chráněn“, vysvětluje bioložka Sylvia Earle, výzkumná pracovnice National Geographic Society ve Washingtonu a bývalá vedoucí vědecká pracovnice NOAA. Konec konců, pozemní parky nejsou místa, kde by kdokoliv očekával že by mohl kácet stromy, trhat kytky nebo zabíjet divoká zvířata, a už vůbec ne, že by bylo považováno za normální komerční využívání přírodních zdrojů ve velkém měřítku.

Stále je relativně nový koncept vyjmout části oceánu k úplné ochraně zdrojů. Celosvětově, více než 12% země je chráněné, ale u oceánů je to méně než 1% plochy.

„Když byl v roce 1970 NP GBR založen, byla široce rozšířená víra, že oceán je v podstatě nekonečná kapacita produkce ryb a ostatních živočichů a že je schopen donekonečna vstřebávat množství odpadů přícházející z pevniny“, říká Earle.

Na konci 20. století kolaps komerčního rybolovu, umírání korálových útesů a extremní znečištění pobřežních vod ukazují něco jiného.

Fakta o útesech

Korálový polyp je malé zvířátko, které dorůstá menší délky než 1cm a vyměšuje uhličitan vápenatý nebo vápenec. Miliony let původní korály a jejich následovníci budovaly gigantické útesové struktury, které se následně staly útočištěm tisícům ostatních druhů.

„Korálové útesy jsou pravděpodobně nejkomplexnější ekosystémy planety“, říká biolog Brian Huse, výkonný ředitel Coral Reef Alliance v San Franciscu. „Okupují méně než 1% oceánu, ale přesto jsou stále domovem 25% všech známých mořských druhů. Stále dokonce nevíme co všechno ještě útesy skrývají, stále objevujeme nové a nové druhy.“

Korálové útesy můžeme nalézt ve více než 100 zemích: Globálně jsou domovem přes 4 000 druhů ryb, 700 druhů korálů a tisíců dalších živočichů a rostlin. Útesy jsou rovněž považovány za pokladnici výzkumů v lékařství, působí jako živoucí vlnolamy, chrání pobřeží od otevřeného oceánu a poskytují potravu milionům lidí.

Ohrožení útesů je přesně tolik, kolik benefitů mohou přinášet: nadměrný rybolov, rozvoj pobřežních oblastí, nečištěné odpady, zemědělské splašky a globální oteplování jsou ty nejhlavnější. 11% všech útesů na světě již bylo zničeno, 20% se považují za vážně poškozené. Vědci odhadují, že dalších 32% může být ztraceno v příštích třiceti letech, jestliže ohrožení od lidí nebude zredukováno.

To je přesně cíl, který chce Austrálie dosáhnout novou legislativou.

Vytvoření kordonu kolem útesu

„Když jsme tento proces začali v r. 1998, bylo naším záměrem zdokonalit ochranu veškeré palety rostlin a živočichů v NP GBR“, vysvětluje člen vedení NP biolog Leanne Fernandes. Náš mechanismus byl vytvořit tzv. zóny „NIC NEBRAT“ uvnitř každého typu habitatu v mořském parku – korálové útesy, dna s mořskou trávou, zahrady mořských hub, kontinentální šelfy – chceme je tam mít zastoupené všechny.“

„Také jsme poznali, že nepracujeme v biologickém vakuu. Jsou tam lidé, kteří pracují a hrají významnou roli v této australské národní ikoně, takže výsledkem bylo implementovat do komunity nejrozsáhlejší environmentálně konzultační program, jaký kdy Austrálie viděla.“

Nejhlasitějšími oponenty byli rybáři, kteří se obávali krátkodobých důsledků redukce přístupu k rybaření. Nicméně dokonce nakonec uznali potřebu chránit minimální množství každého typu habitatu,“ říká Frenandes.

Z dlouhodobého pohledu, mohou nakonec rybáři z přísnější ochrany profitovat.

„Zóny „NIC NEBRAT“ slouží jako zdroje mladých larev polypů, které potom mohou obsazovat nová území a zakládat nové útesy“, říká bioložka Gisele Muller-Parker z Western Washington University in Bellinngham. Muller-Parker byla vědeckým poradcem při natáčení dokumentu IMAX „Coral Reef Adventure“.

Rybáři se zaměřují na velké ryby, které jsou zároveň nejvíce reprodukčně produktivní, a nechávají bez povšimnutí útesové populace, které tvoří převážně ryby malé a juvenilní.

„Velké, dospělé samice produkují mnohem více vajíček a larev do vodního sloupce než nedospělé. S ohledem na druh to může být 4 krát až 15 krát více“, říká Fernandes. Při poskytnutí prostoru, kde mohou ryby žít a reprodukovat se během celého kompletního životního cyklu, mohou zóny „NIC NEBRAT“ vytvořit robustní a odolné ekosystémy. Někteří obyvatelé tak budou bezpochyby nuceni migrovat do nových neobsazených oblastí a budou tak zásobovat i oblasti, kde bude rybaření povoleno.

Rybáři budou mít nadále přístup do 66% rozlohy mořského parku. Různé zóny budou umožňovat různé způsoby rybaření, více či méně destruktivní: 33% parku bude i nadále otevřeno komerčním traulerům.


Fun in the Sun

Ale rybáři nejsou hlavní návštěvníci parku. Park navštíví ročně 800 000 rekreačních rybářů, a 2 000 komerčních rybářů. Dohromady generují cca 430 000 000 australských dolarů ročně plynoucích do národní ekonomiky.

Ale největší skupinou, jak počtem tak ekonomickým přínosem, jsou turisté. Je to cca 2 000 000 turistů ročně, kteří pro Austrálii generují přímo i nepřímo cca 1 miliardu dolarů ročně, podle Fernadese.

„Austrálie je pionýrem v ekonomických aktivitách založených na zdravém a prospívajícím útesu, spíše než na pomalé destrukci a úpadku“, říká Huse. Hledají jak žít v harmonii s útesy a nacházejí cesty, jak generovat zisk bez poškozování útesů a zajišťují tak aby i příští generace tu měly Velký bariérový útes pro svoje potěšení.
 
1718618965
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist